Skip Navigation
 

Vyhledávání


Svatební fotograf

Aktuality

Farnost


Bohoslužby v Náboženské obci CČSH v Přerově:

každou neděli v 10.30 hod. ( od 1.11.2015 změna začátku bohoslužeb na 10.30 hod.!!!)


Biblické hodiny v Přerově:

každé úterý v 15.00 hod.

Modlitební setkání:

každou středu v 17.00 hod.Biblické hodiny v měsíci červenec-srpen 2016 se v Přerově nekonají, modlitební setkání budou dle domluvy. Úřední hodiny budou omezeny a zapsány ve vývěsce sboru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bohoslužby v Náboženské obci CČSH v Lipníku nad Bečvou:

1. a 3. neděli v měsíci v 17.00 hod.V měsíci srpnu 2016 se bohoslužby v Lipníku nekonají.
Bohoslužba v červenci: 3. a 17.7. 2016 Bohoslužba v září: 4. a 18.9. 2016

Biblické hodiny v Lipníku n.B.:

jednou za měsíc, v tyto čtvrtky v 16.00 hod.: 19.5.2016, 16.6.2016, 21.7.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proběhne Křesťanský dětský tábor „Archa“: 24. 7.-30. 8.2016:

• Program tábora: Zkouška odvahy
• Věk dětí: 6-15 let
• Místo tábora: Centrum pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova

viz přihláška v příloze